MADEN ARAMA FAALİYETLERİNE “ÇED” MUAFİYETİNİ DURDURDUK!

KAZ DAĞLARINDAKİ MADEN ARAMA FAALİYETLERİ HUKUKUN GEREĞİ, DOĞANIN GEREĞİ DURDURULMALIDIR

16.08.2013

Daha önce 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nda hükümet tarafından yapılan değişiklikle, “petrol, jeotermal ve maden arama faaliyetleri Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır” ibaresi getirilmiş ve söz konusu değişiklik Anayasa Mahkemesinin 15.01.2009 tarihli 2006/99 E., 2009/9 K. sayılı (8.7.2009 tarihli 27282 Sayılı Resmi Gazete‘de yayınlandı) kararı ile iptal edilmiş ve kararın gerekçesinde adeta çevre dersi verilmiştir.

Ancak bu iptal kararı yok sayılmış ve Çevre ve Orman Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tarafından Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği‘nde değişiklik yapılarak maden aramalarına ÇED muafiyeti tekrar sağlanmaya çalışılmıştır.

kazdagları1

MADEN ARAMA FAALİYETLERİNE “ÇED” MUAFİYETİNİ DURDURDUK! yazısına devam et