“PARİS, MESLEK ODAMIZI DOĞRUDAN ETKİLEDİ”

 

En büyük beklentimiz ülkemizin karbon emisyonunu en aza indirecek şekilde bir yapılanmaya acilen gidilmesidir” Kopenhag’daki COP 15 toplantısı sonrasında iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası bir işbirliğinin yapılabileceğine ve anlaşmanın sağlanacağına dair umutlarımız azalmıştı. Paris’teki toplantıya da bu endişeyle yaklaşmıştık. Ancak ne mutlu ki, öyle olmadı en geniş katılım ile bir uzlaşma çıktı ve katılan bütün ülkeler, oluşturulan Paris Anlaşması’na destek verdi. Bu olumlu hava hiç kuşkusuz iklim değişikliği konusunda uzman meslek grubu olan bizleri ve meslek odamızı doğrudan etkiledi. Yaptığımız çalışmalarda, verdiğimiz eğitimlerde iklim değişikliği ve Paris Anlaşması ve anlaşmanın getirdiği yeni mekanizmalar yoğun bir şekilde yer alıyor. Ülkemizin başta çevre politikasının ve ilgili bütün politikaların iklim değişikliği sorununu dert eden bir şekilde revize edilmesi için biz de elimizden gelen çabayı artık daha fazla harcıyoruz, çünkü daha umutluyuz. Odamızın 13. Genel Kurulu’nda da ana gündem maddelerimizden bir tanesi İklim Değişikliği ve Paris Anlaşması olmuştu.

Kısa ve orta vadeli planlarımızda revizyonlar yaptık. Fosil yakıt kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerjinin daha fazla desteklenmesi için gerek hukuksal, gerekse teknik çalışmalarımıza hız verdik. Termik santral yapım süreçleri yerine enerji verimliliği ve temiz yerli yenilenebilir enerji üretiminin ön plana çıkartılması için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Su yönetimi, afet yönetimi, risk yönetimi gibi konularda da faaliyetlerimiz oluyor.

Yüzey sularında biyolojik izleme çalıştayımızı da bu kapsamda gerçekleştirdik. Bunların arasında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığımız basın bildirileri ve televizyon programları, hukuki süreçler, TBMM’deki milletvekillerinin bilgilendirilmesi, kamu kurumlarına görüşlerimizin iletilmesi ve olumlu çalışmaların desteklenerek fikir verilmesi gibi faaliyetler de yer alıyor.

Türkiye iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ve zarar görecek ülkelerin başında görülüyor. Bu nedenle, iklim değişikliğine karşı ve Paris Anlaşması’nın uygulanmasına yönelik olarak diğer ülkelerle ortak çalışmalar yapılması ve uluslararası alanda daha etkin olunması önemli. Türkiye delegasyonunun Paris’e göstermiş olduğu yoğun katılım ve ilgi; öte yandan üniversitelerimizin, kamu kurumlarının altyapısı (Örneğin Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) bizim için önemli bir fırsat. Siyaset alanı iklim değişikliğine ilgi gösterip daha fazla çözüm üretmeye, ekonomiyi bu sorun üzerinden tekrar şekillendirmeye çalışırsa birçok engel aşılabilecektir. En büyük beklentimiz ülkemizin karbon emisyonunu en aza indirecek şekilde bir yapılanmaya acilen gidilmesidir. Kömürlü termik santraller yerine, enerji verimliliği ve yerli yenilenebilir enerji üretim biçimlerine yönelmek, şehirlerimizi iklim değişikliği sorununa hazırlıklı hale getirmek ve toplutaşıma sistemlerimizi genişletmek acil yapılması gerekenlerin başında geliyor…