Tuz Gölü’ne kanalizasyon Akıyor

Aydınlık Gazetesi 1 Şubat 2015

Türkiye’nin tuz ihtiyacını sağlayan Tuz Gölü önce kurumaya, sonrada kirlenmeye terk edildi. Atık suların arıtılmadan Tuz Gölü’ne verildiği belirlendi. Kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Tuz Gölü, şimdi de atıksu nedeniyle kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya. Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Başkanı Baran Bozoğlu, atıksuların arıtılmadan Tuz Gölü’ne verildiğini açıkladı.
A Sınıfı Sulak Alan ve 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Tuz Gölü üzerinde kurulan 10 yeni tuz işletmesi, mahkeme kararlarına ve bilirkişi raporlarına rağmen usulsüzce işletilmeye devam edilmişti. Ankara Valiliği 2. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu söz konusu işletmelere dair savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve Ankara Büyiikşehir Belediyesi’ne ve Şereflikoçhisar Belediyesi’ne yazı göndererek çalışmaların durdurulmasını talep etmişti, ancak durdurma gerçekleşmedi.

BELEDİYE VE BAKANLIKTAN ÇELİŞEN AÇIKLAMA
ÇMO Şereflikoçhisar Belediyesine ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’ne bilgi edinme kanunu çerçevesinde yazı yazmıştı. Yazıda Tuz Gölü’ne nerden, ne kadar atıksu deşaıj edildiği, atıksuyun arıtılıp arıtılmadığını, Şereflikoçhisar Belediyesi’ne atıksu arıtma tesisi için maddi yardım yapılıp yapılmadığını sormuştu.
Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından verilen cevapta, “İlçenin tamamına hitap etmekte olup 10 adet oksidasyon havuzu bulunmaktadır. Biyokimya tesisi yapımı yarım kalmıştır. Projede İller Bankası onayı vardır. Özel Çevre Koruma Kurumundan maddi talep edilmiştir. Maddi yardım yapılmamıştır. Deşarj Tuz Gölü’ne yapılmaktadır. Atıksuların ölçümü ve analiz yoktur” denildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ise Tuz Gölü’ne atıksu verilmediğini, atıksuların arıtıldığını, Şereflikoçhisar Belediyesi’ne atıksu tesisi yapılması için 1 milyon 273 bin TL maddi yardım yapıldığını belirtti. Cevaplarının çelişkili olduğuna dikkat çeken ÇMO Başkanı Baran Bozoğlu, “Belediye ‘oksidasyon havuzu’ demiş Bakanlık ise ‘stabilizasyon havuzu’ demiştir. İkisi de bir birinden tamamen farklı arıtma yapılarıdır. Verilen atıksuyun analizi dahi yapılmamaktadır. Hassas davranılması gereken bir bölgede bu durum kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Tuz gölüne günlük 10 bin metre küp atık su deşaıj edildiğini vurgulayan Bozoğlu, zaten kuraklık yaşanan Tuz Gölü’niin ciddi bir kirlilik tehlikesiyle de karşı karşıya olduğunu belirtti.

Milliyet Gazetesi 01 Şubat 2015

Zaman Gazetesi 01 Şubat 2015