İSKİ GENEL MÜDÜRÜ ZİYARETİ

iski genel müdürüÇMO Yönetim Kurulu Başkanı Baran BOZOĞLU, İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet DEMİR‘i makamında ziyaret etti. İstanbul‘un su yönetimi ve çevre mühendisliği istihdamının masaya yatırıldığı ziyarette, Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi projelere dair, Bozoğlu görüşleri dile getirdi. İSKİ‘nin yaptığı projelerin önemli olduğunu vurgulayan Bozoğlu, üst ölçekli politikaların bu çalışmaları anlamsızlaştırabildiğini belirterek, 3. Havalimanı‘nın yer seçiminin ve Kanal İstanbul Projesi‘nin İstanbul‘un ekosistemini tahrip edeceğini ve su krizini geri dönülmez kılacağını vurguladı.

Bozoğlu, aynı zamanda 15 milyonu aşkın nüfusu olan İstanbul‘da yeterince çevre mühendisi istihdamının olmadığını belirterek çevre sorunlarının çözümü için çevre mühendisi istihdamının arttırılmasını istedi. Sayın Demir, İSKİ‘de 196 çevre mühendisi çalıştığını ve yönetici konumunda da çevre mühendislerinin çalıştırıldığını da belirterek, önümüzdeki süreçte istihdama yönelik çalışmalar yapabileceklerinin sinyalini verdi.

Ziyaretin sonunda, İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet DEMİR, ÇMO Başkanı Baran BOZOĞLU‘na hediye takdim etti.

İSTANBUL İL ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ ZİYARETİ

47286_10_38_1829 Ocak 2014 Çarşamba günü ÇMO Başkanı Baran BOZOĞLU yeni göreve başlayan İstanbul İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürü H. Mehmet GÜNER‘i ziyaret etti. Ziyarette, Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki sorunların yanı sıra,İstanbul‘un çevre sorunları, Polonezköy, Ataköy, 3. Havalimanı konuları da dile getirildi. Çevre Mühendislerinin ve çevre danışmanlık firmalarının yönetmelikle ciddi sorunlar yaşadıkları vurgulanarak, İl Müdürlüğünün Bakanlığı yönetmeliği değiştirmeye yönelik teşvik etmesinin önemi vurgulandı.

ÇED GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇMO’YA ZİYARET

47202_11_20_03Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin Ve Denetim Genel Müdürü Mustafa Satılmış Ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Tanas ÇMO Genel Merkezini ziyaret etti. Toplantıda, çevre sorunlarının yanı sıra yeni “Çevre Görevlisi” yönetmeliği de tartışıldı.

Görüşme esnasında; Çevre Görevlisi Yönetmeliği tartışılmış ve odamız görüşleri aktarılmıştır. Yönetmeliğin bu şekli ile odamız tarafından kabul edilemez olduğu ve revizyon yapılması durumunda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz bildirilmiştir. Sn. Satılmış, bizleri bu işin dışında görmediğini ve bir dizi toplantı yapılarak bilimsel bir yönetmelik oluşturabileceğimizi belirtmiştir. Ayrıca Kamuda Çevre Mühendisi istihdamının arttırılması taleplerimiz dile getirilmiştir.

Bir kez daha #ÇevreGörevlisiDeğilÇevreMühendisi olduğumuzun altı çizilerek konuya dikkat çekilmiştir.