Çevre mevzuatını anlatmaya hazırız!

  • Sayın Bakan, ÇED Yönetmeliğinde 13 gün ÇED Raporları askıda kalır demiştir, ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre ÇED Raporları 10 “iş günü” askıda kalmaktadır.

  • Sayın Bakan, 30 Nisan 2013 de askıya çıktığını belirtmiştir, fakat rapor 22 Nisan 2013 tarihinde askıya çıkmıştır ve ihale 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılmıştır. Yani 10 “iş günü” dolmadan ve ÇED olumlu kararı olmadan ihale yapılmıştır. İhaleden önce Ulaştırma, Habercilik ve Denizcilik Bakanlığı uyarılmış ve ÇED olumlu kararı olmadan hukuksuz işlem yapılacağı belirtilmiştir. ÇED Olumlu Kararı ise 21 Mayıs 2013 tarihinde alınmıştır. Yani ÇED olumlu kararı alınmadan ihale yapılmıştır.

 

Çevre Kanunu:

MADDE 10 … Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

ÇED Yönetmeliği Madde 6:

(3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

  • Sayın Bakan, Çevre Kanununa ve ÇED Yönetmeliğine aykırı uygulamalar nedeniyle açtığımız ihalenin iptali davalarının yürütmeyi durdurma kararı verdiğini belirtmektedir. Oysa ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ÇED Olumlu kararına itiraz nedeniyle yürütme durdurma kararı verilmiştir.

     

  • Sayın Bakan, havalimanın yer seçimi yanlıştır. Kimse ülkemiz havalimanı yapılmasın dememektedir. 2,5 milyon ağaç, 7 dere, 70 sulak alan yok edilecektir. İstanbul‘a su sağlayan Terkos Gölü yok olacaktır. Bunu sadece biz değil, onayladığınız ÇED raporu da yazmaktadır.

  • Sayın Bakan, su bulamayacak noktaya gelince, dünyanın en büyük havalimanı bizi kurtarabilecek midir?

  • Sayın Bakan, hukuki sorun olmaz demişsiniz, hukuku önemsemiyor musunuz? Mahkeme kararlarını göz ardı edeceğinizi mi belirtiyorsunuz? Sorumlusu olduğunuz çevre mevzuatını yok mu sayıyorsunuz?

SAYIN BAKANI PROJE ALANINI BİRLİKTE İNCELEMEYE DAVET EDİYORUZ!

Sayın Bakan, size Sayın Başbakanın da dile getirdiği Kızılderili sözünü ve “ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” atasözünü hatırlatmak isteriz.  Ve eğer zamanınız var ise, birlikte 3. Havalimanı projesi kapsamındaki alanında teknik inceleme yapmaktan, sorunları size aktarmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. Öte yandan, gördüğümüz kadarıyla aldığınız brifinglerde eksiklikler bulunmaktadır. Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliğine dair de sizi bilgilendirmekten erinmeyiz. Zararın neresinden dönülse kardır. Gelin, İstanbul boğazını tamamen doldurabilecek 2 milyar 500 milyon metreküp dolgunun yapılmasını, doğanın yok olmasını, ülkemizin susuz, yaşamsız kalmasının önüne geçelim, aklın yolu bir!

Saygılarımla,

Baran BOZOĞLU

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı