Ergene Havzası Çözümsüzlüğe Sürükleniyor!

BİRÇOK KONUDA OLDUĞU GİBİ ERGENE HAVZASINDA DA, ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOP ÇEVİRİYOR!

Trakya bölgesinin neredeyse tamamını kaplayan, nüfus yoğunluğu fazla olan Uzunköprü, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Çorlu gibi yerleşim yerlerinden, tarım arazilerinden geçen Ergene Nehri çözümsüzlüğe sürükleniyor.

Ülkemizin tarım ve hayvancılık alanlarının başında gelen yani halkımızın besin kaynaklarının üretildiği tarım alanları pis su ile beslenmeye ne yazık ki devam ediyor.

 

Ergene havzasına dair yüzlerce açıklama, çalışma, onlarca proje toplantısı, kamu kurumlarının toplantıları gerçekleştirilmesine ve 6 Mayıs 2011`de Ergene Havzası Eylem planı oluşturulmasına rağmen somut adımlar atılmamaktadır.

Sanayi atıklarının ve evsel atıksuyun Ergene Nehrine arıtılmadan deşarj edilmesinin yanında, plansız bir büyüme ile yapılaşma, yeni sanayi tesislerinin açılması çözümden oldukça uzak olunduğunu göstergesidir.

KİRLİLİLİĞE KARŞI ÇÖZÜM YİNE ERTELENDİ!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2011 yılında yayımlanan 2011/10 Genelgesi ile basına birçok defa konu olan ve siyah akan Ergene Nehrine atıksu bırakan tesislerin en önemli kirletici parametrelerinden olan KOİ parametre limitlerini 6 Mayıs 2014 tarihine kadar azaltmaları zorunlu kılınmıştı.

Yani 3 yıl kadar af niteliğinde bir düzenleme yapılmıştı.

Söz konusu süre henüz dolmadan, 22.04.2014 tarihinde 2014/11 sayılı yeni bir genelge yayımlanarak söz konusu süre 6 Mayıs 2016 tarihine ötelenmiştir. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “top çevirmeye” devam etmektedir. Çevre sorunlarının çözümünde kilit rol oynayan birçok düzenlemede olduğu gibi Ergene Havzasına dair de yapılan bu düzenleme ertelenmiştir.

ERGENEYİ KURTARMAK İÇİN NEYİ BEKLİYORUZ?

Ergene Havzası dünya literatürüne geçmiş, dönem dönem basında yoğun şekilde yer alan ülkemizin çevresel anlamda en sorunlu havzasıdır.

Bu havzada üretilen tarım ürünleri kansere ve birçok hastalığa neden olan ağır metal taşıyan, atık taşıyan Ergene Nehri tarafından sulanmaktadır. Hiç kuşkusuz bu kirlilik ülkenin dört bir yanına yayılmakta, geniş bir coğrafyayı etkilemektedir. Bölgenin yer altı sularını da yoğun bir şekilde kirletmekte ve içme suyu için büyük risk taşımaktadır.

En acil çözülmesi gereken bu sorunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelenmesi endişelerimizi daha da arttırmaktadır.

Ergene artık, salon toplantılarına, proje toplantılarına, çözüm tartışmalı sempozyum ve kongrelere doymuştur. Artık çözüm için biran önce adım atılmalı, halk sağlığı gözetilmelidir!

Not: Genelgeler için:

01.11.2011 tarihli genelge:

http://www.cygm.gov.tr/CYGM/Files/mevzuat/genelge/Ergene_2011_10.pdf

22.04.2014 tarihli genelge:

http://www.csb.gov.tr/db/cygm/editordosya/Ergene_Genelge.pdf

Baran BOZOĞLU

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı