Phaselis’te Doğa Kazandı, Tarih Kazandı

Ülkemiz ve Antalya bölgesi için tarihi, kültürel ve çevresel öneme sahip Phaselis’te yapılması planlanan tatil köyü ve otel inşaatının yaratacağı olumsuzluklara, projede karşımıza çıkan hukuksuzluklar ve bilim dışı uygulamalar sonucu yaşanacak vahametin yol açacağı sorunlara dikkat çekmek amacıyla açıklama yapmıştık.

Söz konusu açıklamamızda, alanda sürecin bilim dışı ve tersten işletilerek rantın önünün açılmak istendiğini belirtmiş, önce alan tahsis edildiğini, daha sonra şirketin gereken evrakları toparladığını, proje hazırlandığını, Uzun Devreli Gelişim Planı yapıldığını ve ardından imar planları yapıldığını anlatmıştık.
Aynı açıklamamızda, ‘Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 17.02.2014 Tarih ve 2399 K.sayılı kararı ile tahsis alanı da kapsayan bölgenin jeomanyetik alan etüdlerine yönelik bilimsel bir çalışma ile alanın arkeolojik özelliğinin yeniden araştırılmasına karar verdiğini belirtmiş. Bu durumda arkeolojik olarak yeniden araştırılmasına karar verilen bir bölgede, yani coğrafyamızın tarihine dair yeni verilerin olabileceğine dair çalışmaların yapılmasına karar verilen bir bölgede, nasıl olur da “otel” yapılmasının önü açılabilir? Tabiri caizse, tarihin, kültürün fışkırdığı bir alanın, halkın malı olan bir alanın ranta teslim edilmesi, belirli çıkar gruplarının eline nasıl bırakılır’ diye sormuştuk.
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre, söz konusu proje için ÇED sürecine girilip girilmeyeceğine dair karar verilmek üzere Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmıştır. Antalya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kendilerine sunulan Proje Tanıtım Dosyası’nı (PTD) inceleyerek, doğal sit alanı olan bir bölgede yapılacak olan proje için ÇED sürecini gerekli görmediğini belirtmiş ve ÇED Gerekli değildir kararı vermişti.
Phaselis’te yapılması planlanan projeye dair meslek odalarımızın, sivil toplum kuruluşlarının ve yurttaşların katılımı ile iki dava açılmıştır. Açtığımız davada, Antalya 2. idare Mahkemesi ÇED gerekli değildir kararının hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararına göre şimdi firmanın ÇED sürecine girmesi gerekiyor. Phaselis’i bu aşamada kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ÇED sürecinde de otelin yapılmaması için mücadele vereceğiz.
Proje sahibi firmayı, doğayı ve tarihi katledecek bu projeden vazgeçmeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı da olası bir ÇED sürecinde bu projeye izin vermemeye davet ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın artık çevreyi koruyan davranış sergilemesini bekliyoruz…

Halkın, tarihin ve doğanın çıkarına olan bu kararı halkımıza armağan ediyoruz.

Saygılarımla,
Baran BOZOĞLU
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Genel Başkanı