Tiyatro Çevrilmesine İzin Veremeyiz!

Hızlı bir şekilde ülkemize doğru gelen bu atığın detaylı bir şekilde incelenmesi, bilgi ve belgelerin kamuoyu ile paylaşılması için bugün İzmir Aliağa’da liman başkanlığı ve il çevre ve şehircilik müdürlüğü ile görüşmeler yapacağız.

Atık geminin uzunluğu 400 metredir, devasa bir yapıdır.

Gemi’de yaklaşık 2 milyon metre uzunluğunda petrolle kaplanmış, çamur tortusu ile dolu boru yani tehlikeli atık bulunduğunu düşünmekteyiz.

1979 yılında üretilmesi nedeniyle asbest oranının yüksek olduğu öngörülebilmektedir. Öte yandan, PCB içeren elektrik şalt malzemesi, transformatör, kondansatör gibi tehlikeli maddelerinde olduğu bilinmektedir.

Elimizdeki Aralık 2013 tarihli rapora göre radyoaktivite seviyesi doğal sınırın 5 katıdır. Raporda ayrıca detaylı inceleme yapıldığında bu miktarın çok daha fazla olacağı belirtilmektedir. Yani sadece uzaktan cihaz tutarak değil geminin ilgili yerlerinden numune alınarak radyoaktivite durumu belirlenmelidir.  Radyoaktivitenin değerlendirilmesi için TAEK ekipleri tarafından detaylı inceleme yapılması gerekmektedir.

Gemi yurda kabul edilmeden önce tehlikeli atık envanteri talep edilmelidir. Bu envanterin uluslarası kabul görmüş kurumlar tarafından onaylanması gerekmektedir. Gemiden numunelerin alınması, ölçümlerin yapılması ve envanterin çıkartılması süresi ortalama 60 gün alabilecektir.

Gemiyi parçalayacak olan firma yetkilileri ve kamu kurumu temsilcilerinin Kuito’ya girip çıkarak sadece temiz gibi görünen bölgeleri göstermelik incelemesine izin vermemeliyiz. Detaylı inceleme mutlaka yapılmalıdır. Söz konusu halk sağlığı, işçi sağlığı, doğa ve yaşamdır.

DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN

Geminin temiz olduğuna dair Sea2Cradle ve Angola Bakanlığı’ndan temiz raporu alındığı açıklanmıştır. Sea2Cradle firması ISRA isimli derneğin üyesidir. Bu dernek de yine Aliağa’daki söküm firmalarının oluşturduğu ve yönetiminde olduğu bir dernektir. Uluslarası, bağımsız bir kuruluş niteliği yoktur.

Gemiyi elinden çıkarmaya çalışan Angola’nın ise radyoaktivite ve tehlikeli atık konusunda uzman olduğunu söylemek mümkün değildir. Angola’nın derdi gemiyi elden çıkartmaktır.

GEMİ UCUZA SATILDI! 

Geri dönüşüm amacıyla satılan gemilerin ortalama piyasa fiyatının Hindistan’da 500 $/ton olduğu bilinmektedir. Kuito ise yaklaşık 250$/ton a satılmıştır. Yani Angola daha çok para kazanabilecekken, çok daha düşük bir fiyata bu geminin satışını yapmıştır. Fiyatın neden bu kadar az olduğu da ayrıca sorgulanmalıdır.

GEMİDEKİ RADYOAKTİVİTE İHTİMALİ İHALE DOKÜMANINDA BİLE YAZMAKTADIR!

Geminin satışı kapsamında oluşturulan ihale dokümanının 8. maddesinde açıkça radyoaktivite riskinden bahsedilmektedir. Aynı madde içerisinde radyoaktif maddelerin sökülmeleri ve konteynırlar ile Angola’ya gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ek olarak, Angola’nın Kuito’yu sökmek için alacak olan ülke ile radyoaktif atıkları geri alacağına dair anlaşma yapacağı belirtilmektedir.

Bu bilgi kamuoyundan gizlenmektedir. Yaptığımız açıklamaya rağmen herhangi bir bilgi belge kamuoyu ile paylaşılmamıştır.