ABB Samimiyse Kaçak Sarayı ve Ankapark’ı da kapatsın

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ÇESAM Başkanı Baran Bozoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Bulvarını kapatma kararı ile ilgili olarak, ‘Sayın Gökçek mahkeme kararına gerçekten saygılıysa, kaçak sarayı ve Ankapark’ı da kapatsın’ dedi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’si, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, AOÇ Ana Planı olarak lanse edilen “1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nın ve eki olarak onaylanan “1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması” ile “1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi”’nin Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine aldığı Ankara Bulvarı’nı trafiğe kapattığı kararını, düzenledikleri basın toplantısıyla eleştirdi.

Toplantıda konuşan ŞPO Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, ABB Melih Gökçek’in yaptığının popülist siyasi bir söylem olduğunu kaydederek, Ankara şehir planına dair örnekler sundu. Sevim, bugüne kadar açtıkları davaların yüze 92’sinin ABB’nin projeleri hakkında olduğunu ancak bunların yalnızca yüzde 5’inin uygulamaya konulduğunu söyledi. Emre Sevim, bunun da Gökçek’in hukuk kurallarına uymak konusunda ne kadar istekli olduğunun göstergesi olduğunu belirterek, ‘Bu oran hukukla dalga geçildiği, hukukun etrafından dolanıldığının göstergesidir’ diye konuştu.

Söz konusu bulvarın için duvar ilanlarında, ‘Ankaralıların konforlu seyahat etmeleri için Ankara Bulvarını açtık’ ifadesini kullandıklarını belirten Şube Başkanı şöyle konuştu:

‘Şekilde de görüleceği üzere bu yol 4,5 milyonluk Ankaralının yalnızca 120 bin kişilik bir kesimine hitap ediyor. Ayrıca bulvar üzerinde ne EGO ne özel halk otobüsü ne de dolmuş güzergahı bulunmaktadır. Yalnızca özel otomobili olanların ‘konforla seyahat edeceği’ bir yoldur. Yani kamu yararı gözetmemekte, otomotiv sektörüne hitap eden bir yoldur. Bizim mücadelemiz kamu yararını gözeten bir mücadeledir.’

Sayın Gökçek Samimiyse Kaçak Saray ve Ankapark’ı da Kapatsın

ÇMO ÇESAM Başkanı Baran Bozoğlu da konuşmasında, Ankara’da yaşanan hava kirliliğine vurgu yaparak, ‘Ankaralılar yıl boyunca 218 gün kirli hava solumuşlardır. AB raporları da göstermektedir ki, kentlerdeki hava kirliliğinin temel nedeni yoğun trafiktir. Ankara Bulvarı da bu kirlilik sorununu tetikleyen nedenlerden olduğu için, evet kapatılmalıdır. Biz de bunu destekliyoruz’ dedi.

Ankaralıların temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için daha çok yeşil alana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Baran Bozoğlu şöyle konuştu:

‘Bunun için Belediye Meclisinin karar almasına gerek yok, zaten mahkeme kararı var. Sayın  Gökçek eğer gerçekten samimiyse kaçak sarayı da Ankapark’ı da kapatsın. Sayın Gökçek Atatürk Orman Çiftliğinden elini çeksin. Betonlaştırdığı alanları yeniden yeşillendirsin.

TMMOB’a bağlı Odalar, halkın yararına, halk için mücadele verir. Gökçek’in Odaları itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceğiz. Daha önce Papazın Bağı, Eymir örneklerinde olduğu gibi Ankaralılar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradan Sayın Gökçek’e de çağırıda bulunalım: Gelin, projelerinizin kamu yararına olması için meslek odalarıyla işbirliği yapın.  Sonradan mahkeme kararları nedeniyle zor durumda kalınmaması için eğer gerçekten kamu yararı konusunda samimiyseniz biz meslek odaları olarak işbirliğine hazırız.’

Emre Sevim, ilerleyen günlerde ABB Gökçek’in halka çıkıp, ‘Buraya kamunun parası harcandı, Odalar yüzünden çarçur edilecek’ yakınmasında bulunabileceğini kaydederek, ‘Davamızı inşaat başlamadan 7 yıl önce açtık ve bu sürede yanlışlığını defalarca dile getirdik. O nedenle bu söylem gerçekçi olmayacaktır’ demesi üzerine Baran Bozoğlu, ‘Evet, kamuyu zarar uğratan Melih Gökçek’in kendisidir. O nedenle maliyet ona ödetilmelidir aslında’ dedi.