Çed Raporlarına Onay Var Bilim Yok

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu: ÇED raporlarını onaylayan bakanlıkta program yok, programdan anlayacak personel yok. Onaylanan ÇED’lerin hepsi sanal ve bilim dışı.

Cumhuriyet Gazetesi 14 Ocak 2015