ÇED YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ, KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Baran Bozoğlu: Yönetmeliğin hazırlanması sürecinde katkı vereceğiz

Hürriyet Gazetesi 27 Mayıs 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED yönetmeliğini değiştirdi. Toplu konut projeleri ve AVM’lerde sınır değerler düşürülerek yeniden ÇED sürecine alındı. Rüzgâr ve güneş enerji santrallerinde de tribün sayısı ve hektar büyüklüğü kriterler arasına girdi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğini değiştirdi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan değişikliğe göre ÇED uygulanacak projelerde kapsam genişledi. Bazı sınır değerler düşürülerek, daha fazla sayıda projeden ÇED istenmesinin önü açıldı. 50 bin metrekare ve üzerindeki AVM’ler için istenen ÇED zorunluluğu 10 bin metrekareye indirildi. 500 ve üzeri konut projeleri için istenen zorunluluk da 200 konut ve üzerine düşürüldü. Değişiklikler şöyle;

Rüzgar enerji santrallerinde, kurulu gücü 50 mw’ın altında kalsa bile türbin sayısı 20 ve üzerinde olanlardan da ÇED istenecek.

Güneş enerji santrallerinde de kurulu gücü 10 mw’m altında kalsa bile proje alanı 20 hektar ve üzerindeyse yine ÇED aranacak.

İçme suyu taşımaları hariç akarsu havzaları arasında 100 milyon m3/yıl ve üzeri su aktarma projeleri için ÇED zorunluyken, değişiklikle bu sınır 10 milyon m3/yıla düşürüldü.

HUKUKİ BOŞLUK GİDERİLDİ AVM VE KONUTTA ÇED GENİŞLEDİ

500 konut ve üzerindeki toplu konut için aranan ÇED koşulu 200 konuta indirildi. 50 bin metrekare ve üzeri alışveriş merkezi projeleri ÇED kapsamındayken, değişiklikle bu sınır 10 bin metrekare ve üzeri inşaat alanına çekildi (Kapalı otoparklar dâhil 50.000 m2 ve üzeri projeler). Projeler, sadece inşaat, işletme ve işletme sonrasında değil; başvuru ve inşaat öncesinde de çevresel etki açısından denetlenecek; izlenecek ve kontrol edilecek.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu birçok oda ve derneklerin 2014’teki yönetmeliğin iptali için dava açtığını ve Danıştay’ın da bazı maddeler için yürütmeyi durdurma kararları verdiğini hatırlatarak “Ağustos ayından beri de hukuki bir boşluk oluşmuştu. Bakanlık bu boşluğu doldurmak için, Danıştay kararları doğrultusunda yönetmelikte dün yayımlanan düzeltmeleri yaptı. Genel olarak değişiklikler mahkeme kararlarına dair düzeltmeleri içeriyor ancak bakanlık mahkeme karan olmadığı halde olumlu bir adım daha atmış. 0 da 2014 yılında kaldırılan ve bizim her fırsatta itiraz ettiğimiz hükmü yeniden getirmiş. ÇED raporundaki bilgi ve verilerin doğrulunun kontrolü hükmünü ÇED raporlarının kalitesinin artması açısından çok önemliydi ki bu hüküm yeniden getirildi. Toplu konut projeleri, AVM’ler gibi projelerde de sınır değerler düşürülerek yeniden ÇED sürecine alındı. Rüzgar ve güneş enerji santralarında da tribün sayısı ve hektar büyüklüğü kriterler iğne alındı Değişiklikler, ÇED sürecine İlişkin sorunların tamamını çözemeyebilir ancak bu düzenleme gelecekte daha olumlu bir ÇED yönetmeliği hazırlanmasında umut vericidir. Yönetmeliğin hazırlanması sürecinde katkı vereceğiz” dedi.