Çevre Mühendisleri Odası Haklı Çıktı

Yeni Çağrı Gazetesi 12 Ekim 2015

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, ÇESAM (Çevre Sorunları Araştırma Merkezi) başkanı Baran Bozoğlu, “Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi” hakkındaki yönetmelik ile ilgili olarak açtıkları iptal davasında, mahkemenin bazı maddelerin iptaline karar verdiğini açıkladı. 

Bu iptal, ülkemizde sayılarının 90 bin civarında olduğu söylenen baz istasyonları için kritik bir karar niteliğinde ve şüphesiz ki hukuki bağlayıcılığı var.
Bu karar, bir çeşit beyin tümörü olan glioma, lösemi, beyin sıcaklığının artması, üremede kısıtlılık, kan basıncının yükselmesi gibi hastalıklara sebep olan baz istasyonlarının, elektromanyetik etkileri açısından çok önemli.
İhtiyatlık ilkesi doğrultusunda, acilen bir düzenleme yapılması gerekiyor. Buna ek olarak “ALARA” olarak kısaltılan (as low as reasonably achiveable) mümkün olan en düşük doz ilkesinin uygulanması da önemli. Yani mümkün olan en düşük dozda elektromanyetik alan oluşturulması hedeflenmeli.
Mahkeme kararıyla 6. maddenin 2. fıkrası iptal edildi. Yani okul öncesi eğitim ve temel eğitim kurumlarının bahçe sınırlarının, güvenlik mesafesi olarak kabul edilmesi, bilimsel olarak geçerli bulunmadı. Ayrıca çocuk parklarına ilişkin hiçbir tedbirin alınmadığı da vurgulandı.
Dünya Sağlık Örgütü 16 yaşından küçüklerin cep telefonu kullanmalarını tavsiye etmiyor.
Hal böyleyken bu konuda yönetmeliğimizde herhangi bir kısıtlama yer almıyordu. İptal edilen maddenin gerekçesi ile birlikte çocuk parkları ve eğitim kurumlarının civarında konumlandırılması planlanan baz istasyonlarına dair yeni ve koruyucu bir düzenleme yapılması gerekiyor.
Mahkeme kararıyla 8. maddenin 6. fıkrası da iptal edildi. Bu maddede, uygun olmayan baz istasyonlarının çalışmasının durdurulması için 10 günlük bir süre tanınmıştı. Hatalı olan bir cihaz çevre ve insan sağlığını tehlikeye atacağı için, mahkeme kararı ile artık bu süre de tanınmayacak.
Mahkeme kararıyla 9. maddenin 2. fıkrası da iptal edildi. Bu maddede baz istasyonu kurulduktan sonra, 120 gün boyunca herhangi bir ölçüm yapılmadan çalışılmaya izin veriliyordu.
Bu madde iptal edildi. Yani artık ilk 120 gün içinde ölçüm yapmadan çalışılamayacak.
Dört bir yanımızda kontrolsüzce artan, gizlenen binlerce baz istasyonunun masum olmadığı mahkeme kararı ile tescillendi. Bu konuda iktidarın hemen bir çalışma yapması gerekiyor.
Eğer çalakalem durumu kurtarmak için bir yönetmelik değişikliği yapılır ise, yaşamımız, çocuklarımız ve geleceğimiz riske atılmış olacak.
Kuşkusuz ki teknolojiden olabildiğince faydalanmalı ve iletişim çağını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ama toplumun yararını gözeterek, önlemler alarak ve planlı çalışarak.
Ayrıca toplumu riske atarak iptal edilen düzenlemeyi uygulayan kişi ve kurumlar hakkında işlem yapılması gerekmiyor mu?