Çevreyi 1 yıl kirlet

Baran Bozoğlu: Bakanlık top çevirmiş…

Cumhuriyet Gazetesi 10 Şubat 2016

Özgür Gündem 12 Şubat 2016

Bakanlığın değiştirdiği yeni yönetmeliğe göre artık, ÇED raporundaki taahhüdü yerine getiremeyen bir fabrikaya 3 ay değil 1 yıl süre tanındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Danıştay’ın iptal kararının ardından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Ancak yapılan değişiklikler tartışma yarattı. Değişiklik ile ÇED Raporu’ndaki taahhütlere uymayan proje sahiplerine 1 yıl süre tanındı. “Yargı kararının arkasından dolanıldığına” dikkat çeken Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), ÇED raporunda bacasına arıtma filtresi takacağını taahhüt eden fabrikanın eğer bunu yapmazsa 1 yıl daha çevreyi kirleteceğine dikkat çekti.
Değişiklikleri inceleyen ÇMO Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Baran Bozoğlu, “Bakanlık top çevirmiş” dedi.
Bazı kelime değişiklikleri ile Danıştay kararı öncesindeki duruma dönüldüğüne dikkat çeken Bozoğlu, “yamalı bohça” haline gelen yönetmeliğin “kamu yararı, doğayı koruma” anlayışıyla yeniden yazılması gerektiğini belirterek, “Biz dava açmaktan yorulduk” dedi.
Bakanlığın dün yaptığı yönetmelik değişikliği ile süreyi bir yıla çekmesiyle Danıştay kararı öncesinden de daha geriye gidilmiş oldu. Örneğin bir fabrika ÇED raporunda bacaya filtre koyarak arıtma yapacağı ya da dereye verdiği suyu arıtarak vereceğini taahhüt etti. Ancak bunu yerine getirmedi. Eskiden fabrikaya taahhüde uyması için 3 ay süre verilirken, şimdi 1 yıl süre verilecek. Böylece 3 aylık süre 1 yıla çıkarılmış oldu. Yani fabrika 1 yıl süreyle çevreyi kirletmeye devam edecek. Ondan sonra faaliyeti durdurulacak.
Baran Bozoğlu bu değişikliğe ilişkin olarak, “Doğru bir yaklaşım değil. Kabul edilebilir değil. 3 aylık süre 1 yıla çıkarılıyor. Çevreyi koruma kaygısından ziyade çevreyi kirletenlere hak tanıma kaygısı var” görüşünü dile getirdi.