Hükümetin projeleri “çılgınlığı” nedeniyle ciddiye alınmadı!

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, İTÜ’de TMMOB Şehir Plancıları Odası Tarafından düzenlenen 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu Kentlerin Geleceği toplantısında, Hükümetin çığın projelerinden örnekler vererek, ‘Projelerin açıklanması 2011 Genel Seçimleri öncesinde olduğu için birçok kesim tarafından sadece seçim vaadi olarak algılandı.

 

Bu projelerin yapılabilirliği, kentsel ve kırsal alana yansımalarının neler olabileceği, etkilerinin neler olabileceği bilim insanları tarafından, meslek odaları ve kent içerisindeki eleştirel bakan kişiler tarafından hatta ve hatta çevre sorunlarını dert eden örgütler tarafından o dönemde yeterince irdelenmedi belki de “çılgınlığı” nedeniyle ciddiye alınmadı’ dedi.

İTÜ Taşkışla Kampüsünde düzenlenen ve çok sayıda akademisyenin katıldığı kolokyumda, Büyük projelerde ÇED süreci ve 3. Havalimanı Örneği konulu sunum yapan ÇMO Başkanı, adı geçen projelerin önündeki en önemli engelin planlama ve çevre yönetimi olduğunu kaydederek, ‘Bu nedenle, tüm hazırlıkları tamamlamak, engelleri kökten aşmak, tüm mevzuatı baştan aşağıya değiştirmek için Çevre ve Orman Bakanlığı kapatılarak yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı kurulmuştur’ diye konuştu.

ÇED sürecinin tarihini ve önemine değinen, büyük ve özellikle ‘çılgın’ diye adlandırılan projelerden söz eden Bozoğlu, bu projelerdeki ÇED süreçlerine ve hukuksuz uygulamalara vurgu yaparak, Oda’nın açtığı davaları anlattı. 3. Havalimanı ÇED süreci, buradaki hukuksuzlukları ve açılan davaları ayrıntılarıyla aktaran ÇMO Başkanı şöyle konuştu:

 

‘ÇED olumlu kararı alındıktan sonra, inşaat, işletme ve işletme sonrası aşamalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED raporunda yazan ifadelerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmektedir. Yani ÇED raporunda yazılanların uygulanmaması durumunda firmayı cezalandırabilmektedir. ÇED raporunda yazan ifadelerde, doğal alanların, göllerin, derelerin tahrip edileceği, hafriyatla doldurulacağı açıkça yazmaktadır. Çevreyi korumaktan sorumlu olan Bakanlık onayladığı raporla birlikte bu tahribatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kontrol edecektir. Eğer ÇED raporunda doğayı yok eden taahhütler uygulanmazsa cezai işlem uygulanacaktır. Onaylanan ÇED raporunun diğer bir yansıması da bu durumdur. Çevresel felaketin bekçisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacaktır.’

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği sunumun ardından Baran Bozoğlu öğrencilerin ve katılımcıların sorularını yanıtladı.