‘İvedi Yargılama’ tehlikesi…

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, nükleer atıklardan, depreme, nükleer kazadan, sosyal etkilere birçok alanla ilgili, bazen binlerce sayfa tutan ÇED  raporlarının, 30 gün içinde okunup yorumlanarak dava açılması ve ayrıca İdare Mahkemelerine de davalı idareden savunma istemek için 7 gün süre tanınması, gelen cevabın da yine 30 içinde değerlendirilmesi şeklindeki yeni ‘İvedi Yargılama’ düzenlemesini eleştirdi.

Kaynak Elektrik Dergisi 01.07.2014