Kirletmeye Devam…

Baran Bozoğlu: Teklifin yasalaşması durumunda, santrallar çevreyi kirletiyormuş, bacasına filtre takmış takmamış hiç önemi kalmayacak

Cumhuriyet Gazetesi 09 Haziran 2016

Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği çevreyi kirleten santrallara cezasızlık düzenlemesi yeni yasayla geri dönüyor…

TBMM’de kabul edilen onay için Cumhurbaşkanına sunulan daha çok da elektrikte kayıp-kaçağı tüketicinin sırtına yıkan yönüyle tartışılan öneri yasalaştığında çevre ve insan sağlığı için de büyük risk ortaya çıkacak.
Öneri yasalaştığında termik santrallara çevreyi kirletme izni de verilmiş olacak. Ayrıca bununla da yetinilmeyecek. Çevreyi kirleten santrallarda ne üretim durdurulabilecek ne de idari para cezası verilebilecek. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, “Teklifin yasalaşması durumunda, santrallar çevreyi kirletiyormuş, bacasına filtre takmış takmamış hiç önemi kalmayacak” dedi. CHP, öneri yasalaştığında Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açacak.
2019’a kadar süre Elektrik Piyasası Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Önerisi TBMM’de kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Yasa onaylanırsa yeni maddeye göre daha önce özelleştirilmiş olanlar ve gelecekte özelleştirilecek olanlarla birlikte yeni yapılacak olanlar da dahil olmak üzere bütün termik santrallara çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımları gerçekleştirmeleri ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması için 31 Aralık 2019’a kadar süre verilecek. Bu tarihe kadar çevre mevzuatına uyum için gerekli yatırımları yapmadıkları, çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamadıkları gerekçesiyle termik santrallarda elektrik üretimi durdurulamayacak. Bozoğlu’na göre benzer bir düzenleme daha önce de yapılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi iptal etmişti. “Termik santrallerin çevre mevzuatına tabi olmaması kabul edilemez” vurgusu yapmıştı. Ancak AKP benzer bir düzenlemeyi kapsamını daha da genişleterek yine Meclis’ten geçirdi.