KOMİSYON KURALIM

İNCELEME YAPIP RAPORLAYALIM

Asbest hakkında kamuoyunda kafa kan şıklığı olduğunu ve halen Ankaralılardan çok sayıda telefon aldıklarını belirten Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, şunları söyledi: “Toplumu aydınlatmak amacıyla asbest uzmanlarımızla beraber bölgede inceleme yapmayı ve bu tehlikeli atıkların nasıl bertaraf edileceği ile ilgili go nişlerimizi raporlamak istiyoruz.”

ENDİŞELER DEVAM EDİYOR

“Toplumun ne yazık ki belediyenin ve ilgili kuramların açkılamalarına yönelik endişelerinin devam ettiğini biliyoruz. Belediyemiz bir kamu kurumu. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmasın: da isteriz. Bağımsız bir kurumun gelip, inceleme yaparak rapor hazırlaması Büyükşehir Belediyesi yöneticileri açısından da oradaki personel açısından da aydınlatıcı olacaktır.”

KATILIMCI ANLAYIŞ OLMALI

“Bu uluslararası alanda zaman zaman uygulanan bir yöntemdir. Meslek örgütleri ya da STKTaı kamuoyunu aydınlatmak adı na bu bölgelerde çalışma yapabilirler. Eğer mumkur.se Buyukşehir Belediyesi. Valilik, Sağlık Bakanlığı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin de katılımından mutluluk duyarız. Dilerim bu avantajı değerlendirip katılımcı bir anlayış gösterilir.”

BÜYÜKŞEHİRİN KAPISINI ASBEST İÇİN ÇALACAKLAR

Başkentte geçtiğimiz ay Maltepe’deki Havagazı Fabrikasının yıkımı ile gündeme oturan ve günlerce konuşulan asbest tartışmasıyla ilgili olarak Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

VATANDAŞTAN ASBEST TELEFONLARI

BOZOĞLU, vatandaşların ÇMO’yu ve ilgili kurumlan arayarak  “Halen asbeste maruz kalıyor muyuz, bölgede asbest var mı, bina bu şekilde iken bize bir etkisi olur mu, belediye önlemlerin alınmasını sağladı mı, Valiliğin açıklamasındaki ifadeler doğru mu” sorularıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

KATILIMLARINDAN MUTLULUK DUYARIZ

ASBEST söküm uzmanları, halk sağlığı uzmanı, ölçüm ve analiz uzmanı, iş ve işçi sağlığı güvenliği uzmanı gibi yaklaşıl: 6-7 kişilik bu grupla bu incelemeyi yapıp, aydınlatıcı bilgiler vermeyi hedeflediklerini belirten Bozoğlu, “Tarafsız bil gözle yapmak istiyoruz. Bu

süreçte politik tartışmalara da maruz kalındı. Eğer mümkünse Büyükşehir Belediyesi, Valilik. Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin de katılımından mutluluk duyarız. Dilerim bu avantajı değerlendirip katılımcı bir anlayış gösterilir’ dedi.

İNCELEYİP R APORLAMAK İSTİYORUZ

“Şu an halen o binanın yarı yıkılmış haldeki vatlığından kaynaklı olarak odamıza ve ilgili kurumlara telefonlar geliyor. Vatandaşlar asbeste maruz kalıp kalmayacaklarına dair sorular yöneltiyorlar Toplumu aydınlatmak ve bilgi vermek amacıyla asbest uzmanlarımızla beraber bölgede, binanın ve alanın içerisinde inceleme yapmayı ve asbestin hangi bölgelerde olabileceğini nasıl bir önlem alınması gerektiğini ve alınan mevcut önlemleri yanı sıra bu tehlikeli atıkların nasıl bcı taraf edileceği ve taşıma koşullan ile ilgili görüşlerimizi ve oradaki uygulamayı raporlamak istiyoruz.

KAMUOYUNUN ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Toplumun ne yazık ki belediyenin ve ilgili kurumlar m açıklamalarına yönelik endişelerinin devam ettiğini biliyoruz. Bunun ivedi bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Sahada bir inceleme yapmak ve konuyla ilgili olarak hem belediyeyi hem ilgili kurumları hem de kamuoyunu aydınlatmak istiyoruz. Belediyeden ve ilgili kurumalardan talebimiz bu yöndedir. Kamuoyu bu konuda ikna olmuş değil. Hepimiz Ankara’da yaşıyoruz, o bölgenin sorunu hepimizin sorunudur.

BÜYÜKŞEHİR AÇISINDAN DA AYDINLATICI OLACAK

Belediyemiz bir kamu kuruma Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmasını da isteriz. Bağımsız bir kurumun gelip, inceleme yaparak rapor hazırlaması Büyükşehir Belediyesi yöneticileri açısından da omdaki personel açısından da aydınlatıcı olacaktır. Bu, uluslararası alanda zaman zaman uygulanan bir yöntemdir. Meslek örgütleri ya da STK’lar kamuoyunu aydın Utmak adına bu bölgelerde çalışma yapabilirler. Herhangi bir ücret talebimiz de yok. Tamamen kendi öz kaynaklarımızdan gerçekleştirmek istiyoruz.”