Korkutan Gelecek…

Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Bozoğlu: İklim değişikliği nedeniyle yoğun kuraklık ve yer altı sularının tükeneceği, deniz kıyısındaki alanlarda ise toprak kayıplarının olacağı tahmin ediliyor.

Haber Gazetesi 05 Haziran 2016

Hedef Halk Gazetesi 05 Haziran 2016

Gazete Gerçek Gazetesi 05 Haziran 2016

Haber 38 Gazetesi 05 Haziran 2016

Ekip Gazetesi 05 Haziran 2016

55 Yenigün Gazetesi 05 Haziran 2016

Terme Vizyon Gazetesi 06 Haziran 2016

İklim değişikliği nedeniyle Türkiye’nin orta kesimlerinde yoğun kuraklık ve yeraltı suyunun tükeneceğinin, deniz kıyısındaki akınlarda ise toprak kayıplarının olacağının tahmin edildiğini söyledi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Dünya Çevre Günü nedeniyle Mimarlar Odası Samsun Şubesi Konferans Salonu’nda bir söyleşi düzenledi. Av. Burhan Uyan ve Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu’nım konuşmacı olduğu söyleşide Türkiye’deki çevresel faktörler ve iklim değişikliğine etki eden faktörler hakkında açıklamalarda bulunuldu, Program ilk olarak Çevre Mühendisliği Öğrencisi Merve Aktürk’ün ‘Yaşam Alanlarına Objektif Bakış’ adlı resim sergisinin açılısı ile başladı. Daha sonra ise programın açılış konulmasını yapan Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Özcan Çoluk, tüm katılımcılara ilcilerinden dolabı teşekkür etti.

Söyleşide ilk konuşmacı oturak söz alan Burhan Uyan, doğal yaşam ve çevresel faktörleri etkileyen konular hakkında kendi gözlemleri ve bilimsel verilerden hazırladığı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumdan sonra söz alan Genel Başkan Baran Bozoğlu. doğal afetlerin insanları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, ‘Son 20 yıl içerisinde oluşan afetlerin yüzde 90’ının sel, fırtına, sıcaklık dalgalan ve diğer hava olaylarından kaynaklandığı tespit edilmiştir Yaşanan toplamda 6 bin 457 afet, 606 bin kişinin yaşamım yitirmesine, 4.1 milyar insanın yaralanmasına ve evsiz kalmasına mal olmuştur. Kuraklıktan nedeniyle ise 1.1 milyar insan zarar görmüştür.

Türkiye’de 2015 Yılında Kaydedilen Meteorolojik Karakterli Doğal Afetlerin Kısa Değerlendirmesi Raporu’nda, 2015 yılında 731 adet afetin rapor edildiği belirtilmekledir. Bu sayı 2014 yılında 500 adettir. 2015 yılının dünyanın en sıcak yılı olduğunu hatırlatmak gerekir” dedi Doğal aletlere harcanan paranın terör yardımlarına harcanan paradan daha t az la olduğunu dile getiren Baran Bozoğlu. ‘2000 2010 yıllan arasında ülkemizin terörden zarar görenlere yaptığı yardım 2 milyon 227 bin 600 TL, yangın, barınma ve diğer yardımlar 27 milyon 117 bin 007 TL ve hava olaylarından kaynaklı afetler nedeniyle yaptığı yardım ise 288 milyon 295 bin 264 TL’dir. Özetle, iklim değişikliği kaynaklı yaşanacak afetler terörden de yangın ve barınma nedenli ihtiyaçlardan da daha fazla maliyete nedeni olmaktadır”‘ diye konuştu.