Paris Anlaşması İmzalandı

Paris İklim Zirvesi Birleşmiş Milletler tarafından 2015 Aralık ayında gerçekleştirilmiş ve bu zirveden Kyoto Protokolü’nün süresinin dolduğu 2020 yılının sonrasındaki sürece dair bir anlaşma çıkmıştır. Paris Anlaşması 22 Nisan Uluslararası Yeryüzü Günü’nde New York’ta imzaya açıldı.

Ülkemizi temsilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatmagül Demet Sarı Paris Anlaşmasını imzaladı. Türkiye’nin uluslararası alanda iklim değişikliğine karşı oluşturulan Paris Anlaşması’nı tereddütsüz imzalaması önemli bir adımdır.

Anlaşmanın oluşturulma sürecinde ve imzalanmasında emeği geçen bütün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personelini, İklim Değişikliği Daire Başkanlığı’ndaki uzmanları, Baş Müzakereci Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ı ve Bakan Fatmagül Demet Sarı’yı kutluyor bu önemli adım için teşekkür ediyoruz.

Hiç kuşkusuz bir metne imza atmak tek başına yeterli değildir. İklim değişikliğine karşı mücadele ülkemizin bütün politikalarına yansıtılmalıdır. Tarım, enerji, eğitim, sağlık, ulaşım gibi birçok alanda iklim değişikliğine karşı mücadele kapsamında kararlar alınmalıdır.

Örneğin, 18 Nisan 2016 tarihinde Adana’da yeni 3 termik santralin ÇED sürecinin başlatıldığı duyurulmuştur. Çanakkale’de ithal kömürle çalışan termik santrallerin yapılma süreci hızlanmış, 1 milyon ağacın kesileceği ÇED raporlarında belirtilmiştir. Türkiye’nin enerji verimliliği, enerji tüketiminin azaltılması konularına daha çok ağırlık vermesi gerekirken, Çanakkale’de toplamda yaklaşık 20 bin MW’lık yeni termik santrallerin yapılması planlanmıştır… Benzer durum Zonguldak ve İzmir Aliağ’dada yaşanmaktadır… İklim değişikliğinin kaynağı olan sera gazı emisyonlarının ana sorumlusu kömürlü termik santraller Paris Anlaşması’nın hayata geçirilmesi için en büyük engeldirler. En iyi enerji üretim biçiminin enerji verimliliği olduğunu unutmamak gerekir.

Kentsel dönüşüm sürecinde yeniden yapılan binaların enerji verimliliği konusunda yetersizliği bilinmektedir. Bu konuda da acilen adım atılmalıdır.

Dileriz Paris Anlaşması, ülkemizin dünyanın yok oluşuna verdiği katkıyı azaltması adına bir ivme katar. Çevre Mühendisleri Odası olarak, iklim değişikliğine karşı ülkemizde yapılan bütün çabaları önemsediğimizi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konuda yapacağı çalışmalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Dünya için zaman zaman daralıyor. Ortak hedefimiz dünyanın yok oluşuna dur diyebilmek olmalıdır.

Baran BOZOĞLU

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Genel Başkanı