‘Sağlıklı Kent Olmak’ Sempozyumu-14

Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Kolu, bu yılki konusu SAĞLIKLI KENT OLMAK-14 şeklinde belirlenen Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu düzenliyor. 21 Mart Cumartesi günü Ankara’da A.Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda düzenlenecek sempozyumda TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Çevre Sorunları Aratırma Merkezi Başkanı Baran Bozoğlu da konuşmacı olarak davet edildi.
Sağlıklı Kent Olmak İçin Nasıl Mücadele oturum başlığında konuşacak olan Bozoğlu, Kentsel Çevre Sorunları ve Mücadele Pratikleri konulu sunum yapacak.