ŞAKA GİBİ MEVZUAT

Dünya Gazetesi 07 Ağustos 2015

 

Bozoğlu: İşletmelerin yaptığı beyanın mutlaka devlet tarafından, sosyal devlet ilkesi gereğince denetlenmesi gerekir…

Soma ve Ermenek facialarının izleri henüz silinmeden, Tuzla’da meydana gelen asit tankı kazası ve inşaatlardaki kazalar, Türkiye’de sürekli ertelenen mevzuatları tekrar göz önüne getirdi. Bakanlar Kurulu’nun önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmeliğin” getirdiği sertifika zorunluluğu 31 Aralık 2019’a ertelendi. Ancak erteleme ile ilgili mevzuata giren cümlelerin, “Sen yönetmeliğe uyma ancak kaza olursa sorumluluk senin” anlamına gelmesi dikkat çekti. Yönetmelik, muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemlerin, 1’nci sınıf teçhizat kategorisine uygun olarak sertifikalandırümasım öngörüyor. Ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile bu zorunluluk 31 Aralık 2019’a uzatıyor. Aynı kararda işverenlerin, yeraltı kömür ocakları ve bu tip madenlerin yer üstü tesislerinde sertifıkalandırümamış cihazların “durum tespit ve değerlendirme raporu’ almaları şartıyla kullanıma devam edebilecekleri hükme bağlanıyor. Devam eden fıkrada ise durum tespit raporu düzenlenene kadar kömür işletmelerinin her türlü sorumluluk işverene ait olmak üzere faaliyetlerine devam edebileceği hükmü yer aldı.
Öte yandan Büyük Kazaları Önleme Politika Belgesi Tebliği’nin de Tuzla kazasından bir gün önce yayınlanması dikkat çekti.

Beyan esastır yaklaşımı çok yanlış

Düzenlemeleri DÜNYA’ya değerlendiren Çevre Mühendisleri Odası Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Baran Bozoğlu, bunun işletmelerin inisiyatifine bırakılamayacak kadar hassas olduğunu söyledi. Denetimsiz sürecin sorunları daha da artıracağını belirten Bozoğlu, “Düzenlemelerde devletin ‘beyan esastır’ yaklaşımı var. Oysa bu yaklaşım, teknik, halk sağlığı, işçi sağlığı gibi konularda geçerli olmamalı” dedi. Bozoğlu, işletmelerin yaptığı beyanın mutlaka devlet tarafından, sosyal devlet ilkesi gereğince denetlenmesi gerektiğini bildirdi.