TERMİK SANTRAL PROJELERİ ACİLEN SONLANDIRILMALI…

Hürriyet Çukurova – GAP Gazetesi 23.10.2016

Medya Yenigün Gazetesi 23.10.2016

Adana Toros Gazetesi 23.10.2016

Adana İlk Haber Gazetesi 23.10.2016

Yeni Adana Gazetesi 24.10.2016

Mersin Gazetesi 24.10.2016

Mersin Çukurova Gazetesi 24.10.2016

Mardin Haber 24.10.2016

İstiklal Gazetesi 24.10.2016

Hakimiyet Gazetesi 24.10.2016

Haberci Mersin Gazetesi 24.10.2016

Güney Gazetesi 24.10.2016

Dünya Gazetesi 24.10.2016

Bizim Adana Gazetesi 24.10.2016

Atılım Gazetesi 24.10.2016

Adana Kent Gazetesi 24.10.2016

Adana Güney Haber Gazetesi 24.10.2016

Adana Günaydın 24.10.2016

Adana Ekspres 24.10.2016

Adana Egemen Gazetesi 24.10.2016

Adana Çukurova Press 24.10.2016

Adana Bölge Gazetesi 24.10.2016

Yeni Güney Gazetesi 25.10.2016

Son An Gazetesi 26.10.2016

Yeni Doğuş Gazetesi 29.10.2016

 

(Haber Merkezi)- Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Kasım 2015’de gerçekleştirilen Paris İklim Zirvesi’nde402.23ppm C02-eşd. olan sera gazı miktarının Ağustos 2016’da 404.07ppm C02-eşd’ye çıktığını söyledi. Bozoğlu “2020 yılından sonra yürürlüğe girmesi planlanan anlaşmayı, ABD, Çin, Hindistan ve AB’nin de onaylaması ile yürürlüğe girme koşulları sağlanmıştır. Türkiye ise Nisan 2016’da anlaşmayı imzalamış olmasına rağmen TBMM’de anlaşmayı henüz onaylamamıştır. Türkiye’nin tereddütsüz anlaşmaya destek olması ve uluslararası toplantılara katılımındaki gelişme olumludur” dedi.
ormanlarla birlikte karbondioksit tutma ve oksijen üretim kapasitesinin azalacağı su götürmez bir gerçektir.

“YILDA 10 MİLYON 721 BİN 782 TON KÜL AÇIĞA ÇIKACAKTIR”

Yine ÇED raporlarına göre, Adana ve Hatay İllerinde mevcut ve planlanan termik santrallerde yılda toplam 67 milyon 407 bin 626 ton kömür yakılması planlanmaktadır. Bu miktar kömürün yakılması ile birlikte yılda 10 milyon 721 bin 782 ton kül açığa çıkacaktır. Mersin İli’nde planlanan Eren Termik Santralinde ise yılda 5 milyon 480 bin ton kömür yakılması planlanmaktadır. Bu miktar kömürün yakılması ile birlikte yılda 564 bin 480 ton kül açığa

“HERKESİN SAĞLIKLI ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ TAKİPÇİSİYİZ”

Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Adana’da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iklim değişikliği ve Termik santrallerle ilgili bilgiler veren Bozoğlu oda olarak Paris İklim Anlaşması’nın sürecini takip etmekte, herkesin sağlıklı çevrede yaşama hakkının korunması adına iklim değişikliğine karşı çalışma yapmaktadır” dedi.
Türkiye’nin İklim Değişikliği 6. Bildirim Raporu’na göre Enerji’den kaynaklı sera gazı emisyonu 320.763,5 Kton C02-eşd olduğunu ifade eden Bozoğlu şunları söyledi; “Sera gazı emisyonlarının %67,8’i enerji kaynaklıdır. Bu nedenle, fosil yakıt ile enerji ve elektrik üretiminden uzaklaşılması gerektiği açıktır. Termik santraller sera gazı emisyon kaynaklarının başında gelmektedir. Ülkemizde yapılan ve yapılması planlanan termik santrallerde ciddi bir artış görülmektedir. Tablo ve grafikte görüldüğü üzere 2009-2013 yılları arası termik bazında enerji üretimi %71.6 artış gösterirken, bunun yanında diğer yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimindeki artış daha düşüktür. Termik kaynaklara dayalı bu artış aynı zamanda sera gazı emisyonlarında da artışa sebep olmuştur.

“MEVCUT DURUM ANALİZİ ADANA-HATAY VE MERSİN OLMAK ÜZERE 2 BÖLGE ELE ALINMIŞTIR”

Kömürlü termik santrallere ilişkin mevcut durum analizi yapılırken Adana-Hatay ve Mersin olmak üzere 2 bölge ele alınmıştır. Mevcut, inşa halinde olan ve planlanan santrallere ilişkin teknoloji, kapasite bilgileri, üretecekleri enerji miktarları, alan bilgileri, kesilecek ağaç miktarları, kullanılacak kömür miktarı ve açığa çıkacak kül miktarlarına ilişkin teknik bilgiler projelerin ÇED raporlarından temin edilmiştir.
Adana ve Hatay illerinde mevcut ve planlanan termik santrallerin kaplayacağı toplam ormanlık alan miktarı 3.645.883,31 m2 yani yaklaşık 365 hektar (Yaklaşık 490 futbol sahası) olarak verilmiştir. Planlanan santrallerin ÇED raporlarında kesilecek ağaç miktarları net olarak belirtilmemiştir. Yalnızca planlanan 2 santral projesi kapsamında kesilecek ağaç miktarı 43.156 adet olarak verilmiştir. Yok olan bu çıkacaktır. Yılda toplam 72.887.626 ton kömür yakılacak ve 11.286.262 ton kül açığa çıkacaktır. Bu miktarda bir tüketimin ve oluşacak etkinin kümülatif olarak değerlendirilmediği görülmektedir. Hava kirliliğine dair de kümülatif etkinin değerlendirilmediği yine raporlarda oraya çıkmaktadır”

“ADANA VE HATAY İLLERİNDE BACADAN YILDA 168 MİLYON 522 BİN TON/YIL C02 SALINACAK”

Termik santralde yakılacak kömürden elde edilecek 1 MWh elektrik üretimi için 1 ton C02 havaya salındığı öngörüldüğünü, bu kapsamda Adana ve Hatay illerinde planlanan santrallerin tamamının işletmeye geçmesi ile birlikte yılda bacadan salınacak C02 miktarı en az 168 milyon 522 bin ton/yıl olacağını aktaran Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Mersin İlinde planlanan santralin işletmeye geçmesi ile birlikte ise yılda salınacak C02 miktarının 15 milyon ton olacağını ifade etti. Bozoğlu “Bölgede yılda toplam açığa çıkacak 002 miktarı en az 183 milyon 522 bin ton olacaktır” dedi.

“TERMİK SANTRAL PROJELERİ ACİLEN SONLANDIRILMASI”

Dünyanın yok oluşuna katkı vermemek adına termik santral projeleri acilen sonlandırılması gerektiğine işaret eden Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Genel Odası Başkanı Baran Bozoğlu, sözlerini şöyle tamamladı; “Hali hazırda devam eden ancak yetersiz olan enerji tüketimimizi azaltacak, verimliliği arttıracak ve kayıp ve kaçakları engelleyecek çalışmalar daha fazla desteklenmelidir. Yenilenebilir, temiz ve kuşkusuz yerli enerji üretim biçimlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Paris Anlaşması’nın meclisimizde kabul edilmesi için vakit kaybedilmemelidir.

“ODAMIZ, BU KAPSAMDA YAPILACAK ÇALIŞMALARA KATKI VERMEYE DEVAM EDECEKTİR”

Derdimiz, ülkemizdeki mevcut durumun fotoğrafını çekmek ve karar vericilere, siyasetçilere ve kuşkusuz milletimize bilgiyi ulaştırmaktır. Aynı zamanda da sağlıklı çevrede yaşama hakkımızı hep birlikte sahiplenmektir. Dileriz, yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar iklim değişikliğine karşı ülkemizde yapılacak çalışmalara ışık tutar”