TMMOB’DAN ÇED ÇAĞRISI

                   

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Çevre Mühendisleri Odası’nda düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2014’te Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği’nin yayınlandığını hatırlattı.
Çevre Mühendisleri Odası başta olmak üzere bu yönetmeliğe karşı olan birçok kurum tarafından dava açıldığını söyleyen Bozoğlu, açılan davalar üzerine yönetmeliğin en önemli maddelerinde ve ek listelerinde yürütme durdurma kararları verildiğini kaydetti. Bakanlığın yürütmeyi durdurma kararları üzerine ÇED yönetmeliğinde yeni düzenleme yaptığını açıklayan Bozoğlu, şunları aktardı: “Bakanlık o dönem, uyarılarımızı dikkate almamıştı. Yürütme durdurma kararlarına dair bakanlığa biz, ‘Gelin, beraber, birlikte bir yönetmelik çalışması yapalım ve bu konuda mağdur olan bütün toplumsal kesimleri çevre sektörünü, ekolojik mücadele veren bütün yurttaşları bu süreç içerisinde katarak güçlü bir ÇED yönetmeliği hazırlayalım.
Hem yatırımcının bu sıkıntıları çözülsün hem de bu konuda mücadele eden yurttaşların problemi çözülsün’ diye bir teklifte bulunmuştuk ama ne yazık ki o dönem dinlenmedik. Artık siyaset alanı ve bürokrasi, ÇED sürecini bir engel olarak görmemeli, sorumluluğu diğer kurumlara atmaktan vazgeçmeli ve bilimin öncülüğünde verilmesi gereken kararı vermelidir.” Türkiye’nin çevre mevzuatının temeli olan ÇED Yönetmeliği’nin dayanak maddelerinin ve yönetmeliğinin uygulanması ön görülen tesisler listesinin birçok maddesinin yürütmesinin durdurulduğunu söyleyen Bozoğlu, mahkeme kararları sonucunda yönetmeliğin artık uygulanamaz hale geldiğini ileri sürdü.
Çalıştay ekimde Yatırımcının, toplumun, çevre sektörünün ve doğanın mağdur edildiğini savunan Bozoğlu, “Bu duruma çevre mühendisleri olarak üzülüyoruz, çünkü ülkemizin geleceği riske atılıyor. Ancak umutsuz değiliz, asla da olmadık. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak yaşanan bu krize karşı mesleğimizden ve bilimden gelen birikim ile çözüm üretiyor ve ÇED sürecinin tamamını bütün kesimleri de kapsayacak şekilde ele alacak ve yeni bir ÇED yönetmeliğinin temellerini atacak bir çalıştay için harekete geçiyoruz” şeklinde konuştu.
Ekim ayında düzenlenecek ÇED çalıştayında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, yatırımcıları, çevre sektörünü, ekolojik krize karşı mücadele eden bütün kişi ve kurumlarının davetli olduğunu söyleyen Bozoğlu, “Her zaman söyledik, biz sorunlara ve mevzuata çözümü, mahkemede değil, masa başında aklın ve bilimin ışığında demokratik katılım ile üretmek istiyoruz. Ülkemizin demokrasi tarihinde önemli kırılmalar yaşanan bir dönemde, demokrasinin önemini bir kez daha vurguluyor, demokrasinin meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile ayakta durabileceğini hatırlatmak istiyoruz. ÇED bir planlama sürecidir ve planlama kulak tıkayarak veya yok sayarak olmaz. Hep birlikte ülke, toplum ve doğa yararına bir ÇED yönetmeliği hazırlayabileceğimize her zamankinden daha çok inanıyoruz” dedi.